VBLOCKSETMVB0537.jpg

MVB-0537 V-Block Set Capacity: 1 1/2"

MVB0537
$22.50
Quantity  

MVB-0537 V-Block Set Capacity: 1 1/2" . Dimensions: W 1 5/8" x H 1 3/4" x T 2 3/4"